linkedin 3 32 facebook 3 32 instagram 32

 

NODROŠINĀTA KOMUNIKĀCIJA PROJEKTAM PAR PIEEJAS TIESISKUMAM STIPRINĀŠANU LATVIJĀ

Lepojos 2020. gadā būt daļa no komandas Eiropas Komisijas Strukturālo reformu programmas projektam par pieejas tiesiskumam stiprināšanu Latvijā, veicinot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus.
Sekojot komunikācijas tendencēm, lai uzrunātu sabiedrību par iespējām saņemt valsts apmaksāto juridisko palīdzību, izveidojām vienkāršu, askētisku vizuālo identitāti, publicitātes un komunikācijas materiālus, sociālo tīklu komunikāciju virzām caur 
Bezmaksas juridiskā palīdzība
, kā arī sagatavota video animācija.
Šāda komunikācijas forma ļauj lakoniski, uzskatāmi, interaktīvi uzrunāt, informēt mērķa grupu, nodrošinot arī saturu, ar ko dalīties un izmantot vairākos komunikācijas kanālos!