linkedin 3 32 facebook 3 32 instagram 32

 

KO ES VĒRTĒJU, VEICOT SOCIĀLO TĪKLU AUDITU?

Pieaugot sociālo tīklu komunikācijas apjomam mūsu ārējās komunikācijas „rīku kastē”, kā arī personīgajā komunikācijā un personīgā zīmola stiprināšanā, ne mazāk svarīgi ir saprast, cik efektīvi izmantojam katru no šiem kanāliem: ⠀

💡vai visi kanāli, ko izmantojam mums patiesi ir nepieciešami?⠀
💡vai saturs „nes augļus”?⠀
💡kā varam paaugstināt sociālo tīklu rentabilitāti?⠀

Ko es vērtēju? ⠀

✔️ Valodu (valodas viendabīgums, stilistika, netiķete, uzrunas forma, atbilstība zīmola vērtībām, sajūtām un sociālā tīkla kontam). ⠀

✔️ Vizuālo materiālu (attēla/vizuālā materiāla klātesamība, kvalitāte, raksturs). ⠀

✔️ Iesaisti (cik Tavs saturs ir orientēts uz lietotāju iesaisti, pamudinājumu un cik Tu pats esi kā personīgais zīmols tajā).

✔️ Klātesamību (cik klātesošs ir cilvēks šajā komunikācijā, Tu pats, satura regularitāte).