linkedin 3 32 facebook 3 32 instagram 32

 

SABIEDRĪBAS IESAISTĪŠANA UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA - VAI IR ATŠĶIRĪBA?

Sabiedrības iesaistīšana ir ģenerālais termins, kas ietver:

  • Informēšanu: vienvirziena saziņa, kurā informācija tiek sniegta tās iedzīvotājiem, publicējot jaunu iniciatīvu vai NA, vai procedūru internetā, info materiālos u.tml.
    • Sabiedriskās domas izpēti: sabiedrības vai tās daļas viedokļa uzzināšana, izmantojot konkrētas pētnieciskās metodes.
    • Konsultācijas: sabiedrības iesaistīšanas veids, kurā divpusējā saziņā valsts vēršas pie iedzīvotājiem ar lūgumu sniegt viedokli (publiskas sanāksmes, konsultatīvas aptaujas u.c.).
    • Līdzdalību: sabiedrības iesaistīšanas veids, kurā sadarbība tiek nodrošināta, aktīvi iesaistoties un klātesot formulēšanā, izstrādē.

Sabiedrības līdzdalība un iesaiste ir izaicinājums visu jomu komunikācijā, taču jo īpaši vides un dabas komunikācijā.

Esmu līdzautore izdevumam "Rokasgrāmata sabiedrības līdzdalības veicināšanai Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajos sabiedrības iesaistes pasākumos".

Ja interesē, lasi šeit: https://www.daba.gov.lv/…/Publika…/ROKASGR_sablidzdaliba.pdf