linkedin 3 32 facebook 3 32 instagram 32

 

Individuālās konsultācijas

Personīgā zīmolvadība ir apzināts un arī neapzināts tēla veidošanas process, kurā cilvēki mēģina ietekmēt, kā tiek uztverta persona. Tas ir process, kurā indivīds, eksperts, uzņēmējs diferencē sevi no citiem, identificējot un izceļot savas vērtīgās priekšrocības (personīgās vai profesionālās) un tad izplata tās dažādās platformās ar noteiktu ziņu un tēlu, lai sasniegtu specifisku mērķi.

Tādā veidā indivīds var veicināt sevis kā eksperta atzīšanu noteiktā jomā, nostiprināt reputāciju un ticamību, virzīt uz priekšu karjeru un stiprināt pašapziņu.

Nekad neviens nav vēl varējis iesaistīties sava tēla veidošanā, kā tas ir tagad, īpaši, ņemot vērā sociālo mediju attīstību un digitālās vides izaugsmi.

Personīgais zīmols ir elementu kopums (vērtības, valoda, ģērbšanās stils, uzvedība, attieksme, uzvedība sociālajos tīklos utt.), ko nevar skatīt atsevišķi, jo viena darbība ietekmē otru.

Prasmīgas zīmolvadības galarezultāts ir REPUTĀCIJA.

Tu vari vadīt savu zīmolu pats vai ļaut, lai apkārtējā vide vada to!

Es piedāvāju individuālās konsultācijas personīgā zīmola veidošanā gan uzņēmējiem, gan saimnieciskās darbības veicējiem, amatniekiem, autordarba veicējiem, ekspertiem un citiem, kuri vēlas mērķtiecīgi veidot savu reputāciju dažādās vidēs.

 

  • PERSONĪGAIS ZĪMOLS 3 SOĻOS:

Pirmā konsultācija (1,5 h):

Iepazīšanās, mērķa definēšana, vienošanās par robežām un personīgā zīmola ietekmes vidi, vērtību definēšana, potenciāla izzināšana. 

Otrā konsultācija (1,5h):

Personīgā zīmola programmas sagatavošana. Lifta runas, pašprezentācijas sagatavošana.

Trešā konsultācija (1 h):

Šī tikšanās notiek mēnesi pēc otrās konsultācijas, lai pilnveidotu, papildinātu un koriģētu izstrādāto programmu.

Konsultāciju kopējā vērtība: 200,00 EUR

*Noslēgumā saņemsi precīzu ceļa karti, kā arī rokasgrāmatu par personīgo zīmolvadību ikdienā.

** Konsultācijas notiek gan klātienē, gan attālināti.

 PIESAKIES ŠEIT

 

  • PERSONĪGĀ ZĪMOLA  AUDITS SOCIĀLAJOS MEDIJOS, REKOMENDĀCIJAS 

Pirmā konsultācija (1 h):

Iepazīšanās, mērķa definēšana, vienošanās par robežām un personīgā zīmola ietekmes vidi, vērtību definēšana, potenciāla izzināšana.

Audita veikšana, rekomendāciju sagatavošana (3 h)

Otrā konsultācija (1,5 h):

Iepazīstināšana ar audita secinājumiem, rekomendācijām. Personīgā digitālā zīmola programmas sagatavošana


Kopējā vērtība: 250,00 EUR


*Noslēgumā saņemsi precīzu ceļa karti digitālā zīmola pilnveidošanai, kā arī rokasgrāmatu par personīgo zīmolvadību ikdienā.t

** Konsultācijas notiek gan klātienē, gan attālināti.

PIESAKIES ŠEIT